Інформація про емітента

Офіційна звітність ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ»

Річна фінансова звітність. Звіт про управління (розміщено 28.07.2022)

Річна фінансова звітність (2,222 kb) 

Аудиторський висновок (996 kb) 

Звіт про управління (1,154 kb) 

Річна фінансова звітність. Звіт про управління (розміщено 29.04.2021)
Річна фінансова звітність. Звіт про управління (розміщено 26.05.2020)
Річна фінансова звітність. Звіт про управління (розміщено 26.04.2019)
Інформація про структуру власності ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» станом на 26.04.2019 року

Інформація про структуру власності ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» (28 kb) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (розміщено 18.03.2019 р.)

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (33 kb) 

Інформація про кількість акцій станом на 13 квітня 2018 року

Станом на 13 квітня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 86 807 973 246 (вісімдесят шість мільярдів вісімсот сім мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі двісті сорок шість) штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства є голосуючими акціями. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Регулярна річна інформація емітента за 2017 рік (розміщено 26.03.2018)

Річна інформація імітента за 2017 рік (483 kb) 

Інформація про кількість акцій станом на 9 березня 2018 року

Станом на 9 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 86 807 973 246 (вісімдесят шість мільярдів вісімсот сім мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі двісті сорок шість) штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства є голосуючими акціями. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т. – ПРИЛУКИ” (розміщено 02.11.2017 р.)

Інформація емітента за 2016 рік (розміщено 27.04.2017 р.):

Інформація емітента за 2016 рік (1,224 kb) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (розміщено 18.05.2016 р.):

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (208 kb) 

Інформація емітента за 2015 рік (розміщено 26.04.2016 р.):

Інформація емітента за 2015 рік (1,169 kb)  
Зміст річної інформації емітента за 2015 рік (62 kb) 

Інформація емітента за 2014 рік (розміщено 24.04.2015 р.):

Інформація емітента за 2014 (10,188 kb)  
Зміст (1,042 kb) 

max
large
medium
small
mobile