Стандарти ділової поведінки

Визначення нашої корпоративної поведінки

едення нашого бізнесу в чесний, відкритий і прозорий спосіб не лише правильно, але і критично важливо для продовження розвитку бізнесу, який є соціально відповідальним, успішним і сталим у довгостроковій перспективі.

Наші Стандарти ділової поведінки відображають високі стандарти ділової етики, дотримання яких ми вимагаємо від наших працівників у різних країнах світу. Вони відіграють ключову роль у стратегії Групи Бритіш Американ Тобакко.

Разом із Положенням про принципи ведення бізнесу наші Стандарти ділової поведінки підкріплюють наші зобов’язання дотримуватися високих стандартів корпоративної поведінки. У той час як Положення про принципи ведення бізнесу визначає наші переконання й цінності як організації, Стандарти ділової поведінки застосовують ці цінності і принципи до конкретних ситуацій, які можуть виникнути в повсякденній господарській діяльності.

Стандарти ділової поведінки діють уже протягом багатьох років і регулярно оновлюються для забезпечення їхньої відповідності передовим практикам ведення бізнесу. Кожна компанія Групи і всі працівники в будь-якій країні світу повинні неухильно їх дотримуватися й у жодному разі не нехтувати стандартами ділової поведінки заради досягнення результатів.

У 2017 році ми оновили наші Стандарти ділової поведінки для приведення їх у відповідність до нової політики у сфері прав людини, працівників і роботодавців, що охоплює велику кількість питань, визначених у наших Принципах кадрової політики. Принцип «Поваги на робочому місці» доповнює наше зобов’язання ставитися один до одного з повагою і як до рівного. Принцип «Права людини й наша діяльність» визначає нашу роль як соціально відповідальної корпорації, зокрема, у каналі поставок.

Стандарти ділової поведінки також визначають Політику Групи, надають підтримку й рекомендації працівникам за такими напрямами:

 • Повідомлення про факти неправомірної діяльності
 • Конфлікти інтересів
 • Хабарництво й корупція
 • Представницькі заходи й подарунки
 • Повага на робочому місці
 • Права людини й наша діяльність
 • Участь у політичній діяльності
 • Благодійні внески
 • Точне ведення бухгалтерського обліку й документації
 • Збереження майна компанії
 • Конфіденційність та інформаційна безпека
 • Інсайдерські операції і зловживання умовами діяльності на ринку
 • Конкуренція й антимонопольне законодавство
 • Протидія легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму
 • Незаконна торгівля продукцією Групи
 • Санкції

Хабарництво й корупція

Корупція порушує ринкову рівновагу та завдає шкоди економічному, соціальному й політичному розвитку, особливо в країнах, що розвиваються. У наших Стандартах ділової поведінки ми вважаємо абсолютно неприпустимим будь-яку участь або втягнення компаній або працівників Групи в корупційні дії. Ми дотримуємося правил, згідно з якими компанії Групи та їхні працівники гарантують, що:

 • вони, як прямо, так і опосередковано, не пропонуватимуть, не обіцятимуть або не робитимуть жодних подарунків, грошової або іншої винагороди будь-якій особі для того, щоби схилити її здійснити або винагородити за протиправні дії, або вплинути на будь-яке рішення, яке приймається на користь Групи або будь-якої компанії Групи;
 • вони, як прямо, так і опосередковано, не вимагатимуть, не погоджуватимуться або не отримуватимуть жодного подарунка, грошової або іншої винагороди від будь-якої особи для схиляння до або винагороди за здійснення будь-якої протиправної дії; та
 • їхня діяльність жодним іншим чином не суперечитиме будь-яким чинним антикорупційним заходам.

Кожна компанія Групи повинна вести в якості складової її облікової документації реєстр операцій із фінансування політичних партій та організацій, подарунків, благодійних внесків і некомерційної спонсорської діяльності, що здійснюються компанією або від її імені. Агенти, консультанти та інші треті особи, які залучаються будь-якою компанією Групи, повинні дотримуватися норм ділової поведінки, що відповідають нашим Стандартам.

Процедури конфіденційного повідомлення про факти неправомірної діяльності

Політика Групи щодо конфіденційного повідомлення про факти неправомірної діяльності надає працівникам можливість інформувати про можливу неправомірну фінансову та іншу діяльність без остраху зазнати у відповідь репресивних заходів. Більш докладно про цю політику викладено в Стандартах ділової поведінки Компанії. Політика доповнюється місцевими процедурами, що діють у різних компаніях Групи й головному офісі Групи в Лондоні, які надають працівникам додаткові рекомендації й можливості повідомляти про порушення зручною їм мовою.

Ревізійна Комісія отримує регулярні звіти за процедурою повідомлення про факти неправомірної діяльності. Вона перевіряє, чи містять чинні процедури й політика заходи, що забезпечують відповідне та незалежне розслідування порушених питань, а також належне відстеження ходу розслідування.

Дотримання Стандартів ділової поведінки

Усі компанії Групи прийняли наші Стандарти ділової поведінки або місцеві політики, які включають у себе їхні положення. Інформація про дотримання Стандартів збирається на глобальному рівні й щокварталу надається Ревізійній комісії.

Наші Стандарти ділової поведінки у редакції від 2022 року (9,891 kb) 

max
large
medium
small
mobile