Політики, принципи і стандарти

Керівні настанови, що регулюють нашу роботу

Ця сторінка не містить вичерпний перелік політик та стандартів Бритіш Американ Тобакко Україна, але надає огляд деяких з них, що мають бути цікавими для зацікавлених сторін.

Стандарти ділової поведінки

Ведення нашого бізнесу у чесний, відкритий і прозорий спосіб не лише правильно, але й критично важливо для продовження розвитку бізнесу, який є соціально відповідальним, успішним і сталим в довгостроковій перспективі.

Наші Стандарти ділової поведінки відображають високі стандарти ділової етики, дотримання яких ми вимагаємо від наших працівників в різних країнах світу. Вони відіграють ключову роль в стратегії Групи Бритіш Американ Тобакко.

Разом із Положенням про принципи ведення бізнесу наші Стандарти ділової поведінки підкріплюють наші зобов’язання дотримуватися високих стандартів корпоративної поведінки. У той час як Положення про принципи ведення бізнесу визначає наші переконання і цінності як організації, Стандарти ділової поведінки застосовують ці цінності і принципи до конкретних ситуацій, які можуть виникнути у повсякденній господарській діяльності.

Детальніше про Стандарти ділової поведінки

Наші Стандарти ділової поведінки у редакції від 2022 року (9,891 kb) 

Procedures to support supply chain controls and prevent illicit trade in the tobacco leaf and/or products of BAT operating companies (802 kb) 

Процедура щодо забезпечення контролю у ланцюжку постачання і попередження незаконної торгівлі листовим тютюном та/або тютюновою продукцією виробничих компаній Групи «ВАТ» (906 kb) 

Кодекс поведінки постачальників

Наш Кодекс поведінки постачальників доповнює Стандарти ділової поведінки нашої Групи шляхом встановлення мінімальних стандартів, що них, як ми очікуємо, будуть дотримуватися наші постачальники з метою поставки товарів та послуг BAT та будь-якій компанії Групи BAT.

Кодекс базується на нашому довгостроковому зобов’язанні діяльності відповідно до найвищих стандартів нашої корпоративної поведінки як для нашої господарської діяльності, так і господарської діяльності широкої мережі наших постачальників.

У цьому Кодексі також закріплено наше постійне зобов’язання дотримуватися прав людини й міжнародних стандартів, включно з керівними принципами Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питань бізнесу та прав людини, а також Керівними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для багатонаціональних підприємств.

Supplier Code of Conduct (англійською) (5,384 kb) 

Кодекс поведінки постачальників (українською) (5,468 kb) 

max
large
medium
small
mobile