Financial Times визнало ВАТ одним з Лідерів у боротьбі проти зміни клімату

 

  • BAT продовжує здобувати визнання за свою діяльність у сфері управління охороною довкілля та соціальними програмами (ESG). Так, компанію було включено до першого в історії рейтингу European Climate Leaders , що проводиться виданням «Financial Times».
  • Компанія поставила амбітні цілі досягти вуглецевої нейтральності у своїй операційній діяльності до 2030 року та у своєму ланцюжку створення вартості в цілому до 2050 року.
  • BAT будує Краще майбутнє [A Better Tomorrow™] для всіх стейкхолдерів, зокрема, за рахунок зниження впливу свого бізнесу на здоров’я.

18 травня 2021 року: видання «Financial Times» визнало ВАТ одним з Лідерів у боротьбі проти зміни клімату-2021 [2021 Climate Leader]   за результатами рейтингу, який вперше було проведеноу Європі .

До рейтингу «Europe Climate Leaders 2021», що проводиться виданням «Financial Times», увійшли найкращі 300 компаній з понад 4000 учасників з різних країн Європи, які досягли найбільшого скорочення обсягів викидів основних парникових газів відносно доходів у період з 2014 по 2019 рр.

BAT поставила перед собою амбітні кліматичні цілі, зокрема, досягти вуглецевої нейтральності у своїй діяльності до 2030 року. Лише за один 2020 рік ВАТ спромоглася скоротити обсяги викидів від своєї діяльності на 30,9%, що дозволило досягти зменшення їхніх обсягів на 37,4% порівняно з базовим рівнем 2017 року. У березні цього року ВАТ оголосила про нову амбіцію досягти до 2050 року вуглецевої нейтральності у своєму ланцюжку створення вартості, на який припадає близько 90% загального вуглецевого сліду компанії.

Мінімізація впливу на довкілля, посилення стійкості до кліматичних змін і захист природних ресурсів, від яких залежить суспільство, є ключовими складовими стратегії ВАТ у сфері ESG. Наведемо кілька прикладів:

  • Вдосконалення енергоефективності фабрик, у тому числі шляхом встановлення ефективнішого обладнання, що має менший вплив на довкілля.
  • Збільшення частки споживання відновлюваної енергії за рахунок закупівель електроенергії, яку виробляють з відновлюваних джерел, і здійснення проектів з виробництва електроенергії у місці її споживання.
  • Оптимізація логістики і автопарку, в тому числі за рахунок покращення експлуатаційних характеристик автотранспортних засобів та ефективності використання палива.

Кінгслі Уїтон [Kingsley Wheaton], Директор з маркетингу Групи «ВАТ»: «Ми надзвичайно задоволені тим, що видання «Financial Times» визнало нас як одну з компаній, що докладають значних зусиль у сфері запобігання кліматичних змін. BAT рішуче прагне бути відповідальним бізнесом і зменшити наш вплив на довкілля».

«Минулого року ми заявили про свої наміри досягти вуглецевої нейтральності щодо наших власних викидів до 2030 року, і ми впевнено крокуємо до цієї мети. Крім того, з огляду на нагальну глобальну проблему зміни клімату, у цьому році ми взяли на себе зобов’язання досягти вуглецевої нейтральності у нашому ланцюжку створення вартості до 2050 року. Отримання визнання від «Financial Times» є позитивним сигналом, який свідчить про те, що ми йдемо правильним шляхом».

BAT прагне досягти своєї мети побудувати Краще майбутнє™ шляхом зниження впливу свого бізнесу на здоров’я, пропонуючи асортимент менш небезпечних продуктів, що дарують задоволення споживачам. Заходи BAT у сфері сталого розвитку і прагнення компанії до високих стандартів отримали високе незалежне визнання. Зокрема, нас було включено до Світового індексу сталого розвитку Доу-Джонса (19 рік поспіль) (ми стали єдиною тютюновою компанією, яку було включено до престижного Світового індексу у 2020 році), рейтингу  BBB «Morgan Stanley’s Capital International» і А-переліку CDP.

КІНЕЦЬ

Примітки для редакторів:

Про Групу «BAT»
BAT – провідна мультикатегорійна компанія, заснована у 1902 році, що провадить діяльність у сегменті споживчих товарів. Наша мета полягає в тому, щоб побудувати Краще майбутнє шляхом зниження впливу нашого бізнесу на здоров’я, пропонуючи асортимент менш небезпечних продуктів, що дарують задоволення споживачам. Компанія оголосила про свою мету збільшити кількість споживачів своїх продуктів нового покоління з 11 мільйонів до 50 мільйонів до 2030 року, а також отримати у 2025 році дохід від продуктів нового покоління у розмірі не менше 5 млрд фунтів стерлінгів. ВАТ також взяла на себе зобов’язання стимулювати споживачів, які продовжують курити, переходити на 100% споживання альтернативних продуктів зі зменшеним ризиком*, що підтверджено науковими даними.

Це останнє визнання знаменує ключовий етап шляху ВАТ до Кращого майбутнього™, в якому вся діяльність компанії ґрунтуватиметься на сталому розвитку.  Компанія поставила перед собою такі загальні цілі:

  • Збільшити кількість споживачів своїх продуктів нового покоління до 50 мільйонів до 2030 року;
  • Отримати у 2025 році дохід від продуктів нового покоління у розмірі 5 млрд фунтів стерлінгів;
  • Досягти вуглецевої нейтральності у своїй власній діяльності (викиди 1 і 2 ступенів) до 2030 року та у своїй діяльності загалом (викиди 3 ступеня) до 2050 року;
  • Відмовитися від зайвого використання одноразової пластикової упаковки і досягти до 2025 року 100% використання пластикової упаковки, яка може бути перероблена, повторно використана або компостована.

Щоб дізнатися більше про діяльність ВАТ у сфері ESG, перейдіть за посиланням www.bat.com/sustainability  або завантажте наш Звіт BAT про ситуацію у сфері ESG за 2020 рік .

*Виходячи з наукових даних і припущення, що всі споживачі відмовляться від куріння на користь споживання альтернативних продуктів. Ці продукти не є абсолютно безпечними і викликають залежність.

Прогностичні заяви

Цей прес-реліз підготовлено компанією «Бритіш Американ Тобакко пі.ел.сі» [British American Tobacco p.l.c]. Посилання на «Бритіш Американ Тобакко», «BAT», слова «ми», «нас» і «наш», якщо мова йде про позицію, є посиланням на компанію «Бритіш Американ Тобакко пі.ел.сі.» (надалі – «Компанія» і – разом з її дочірніми компаніями – «Група»; пов’язані компанії не враховуються); якщо мова йде про господарську діяльність – посиланням на виробничі компанії Групи, разом або кожну окремо, залежно від конкретного випадку.
Цей прес-реліз містить певні прогностичні заяви, у тому числі «прогностичні» заяви, які здійснюються в розумінні Закону США «Про реформу судочинства з приватних цінних паперів» від 1995 року. Ці заяви часто, але не завжди, здійснюються з використанням таких слів або фраз, як, наприклад «вважати», «передбачати», «могти», «змогти», «можливо», «слід», «мати намір», «планувати», «потенціал», «прогнозувати», «очікувати», «оцінювати», «проектувати», «позиціонований», «стратегія», «прогноз», «плановий показник», а також подібних виразів. Вони містять заяви щодо наших намірів, точок зору або поточних очікувань, що ґрунтуються на знаннях та інформації, які є доступними на момент підготування таких заяв, а також стосуються результатів нашої операційної діяльності, нашого фінансового стану, ліквідності, перспектив, розвитку, стратегій, а також обставин економічного і ділового характеру, які виникають у той чи інший момент часу у країнах і на ринках, де компанії Групи здійснюють діяльність, включаючи прогнозований майбутній вплив пандемії COVID-19 на результати операційної діяльності і фінансовий стан.
Всі такі прогностичні заяви містять оцінки та припущення, що зазнають впливу ризиків, невизначеностей та інших факторів. Припущення, відображені в цьому прес-релізі, є розумними, але вони можуть змінитися під впливом цілої низки змінних факторів, які можуть спричинити реальні результати, що істотно відрізнятимуться від прогнозованих результатів.
Серед ключових факторів, які можуть призвести до суттєвої відмінності між реальними результатами і прогнозованими результатами, вказаними у прогностичних заявах, є невизначеність, пов’язана з: впливом несприятливого національного або міжнародного законодавства і регулювання; неможливістю розробити, ввести в обіг та реалізувати стратегію Групи щодо Категорій продуктів нового покоління; впливом значного підвищення або змін у структурі податків з тютюнових, нікотинових виробів і Категорій продуктів нового покоління; змінами або відмінностями у внутрішній або міжнародній економічній або політичній ситуації; впливом серйозних травм, хвороб або летальних випадків на робочому місці; несприятливими рішеннями національних або міжнародних регуляторних органів; та нездатністю провести розробку і впровадження інновацій ВАТ (Категорії продуктів нового покоління і горючі вироби), у тому числі в результаті невдалих досліджень та розробок або невдалих спроб розробити надійні наукові системи оцінки ризиків. Прогностичні заяви відображають знання та інформацію, що є наявними станом на дату підготовки цього матеріалу. Компанія не бере на себе жодних зобов’язань щодо оновлення або перегляду цих прогностичних заяв у випадку появи нової інформації, настання певних подій в майбутньому або на інших підставах. Ми застерігаємо читачів від надмірного покладання на такі прогностичні заяви.
Матеріал, який викладено в цьому прес-релізі, надається для цілей ознайомлення з метою надання стейкхолдерам інформації про ВАТ і не призначений для широкого загалу споживачів. Компанія, її директори, посадові особи, працівники, представники або консультанти не приймають та не несуть жодної відповідальність перед будь-якою іншою особою, якій демонструється або до якої може надійти цей матеріал. Компанія прямо відмовляється від будь-якої такої відповідальності або зобов'язань. Матеріал, викладений у цьому прес-релізі, не призначений для реклами, просування на ринку або маркетингу продукції. Цей матеріал не становить та не повинен вважатися таким, що становить пропозицію щодо продажу або пропонування оферти щодо покупки будь-якої нашої продукції. Реалізація нашої продукції здійснюється виключно з дотриманням вимог законодавства відповідних юрисдикцій, де вона реалізується.
Дізнатися більше про ці та інші фактори можна з документації, поданої ВАТ до Комісії з цінних паперів і бірж США (надалі – «SEC»), включаючи Річний звіт за Формою 20-F і Поточні звіти за Формою 6-K, які можна отримати безкоштовно на веб-сайті SEC http://www.sec.gov .

max
large
medium
small
mobile